Mission, Vision and Value

Ko’zlangan vazifa

Markaziy Osiyodagi fermerlarni sifatli o'g'itlar bilan ta'minlash, mintaqadagi oziq-ovqat xavfsizligini oshirish

Istiqbolli reja

Markaziy Osiyo mintaqasida fosfat o'g'itlarining eng yirik ishlab chiqaruvchisiga aylanish

Qadriyatlar

Kasbiy etuklik
Yaratuvchanlik
Halollik
Xavfsizlik
Jamoaviy o'sish